Specialista na projekty vodohospodářských staveb,
dřevostaveb a dřevěných konstrukcí
Dvorní 755
Ostrava - Poruba 708 00
Tel.: +420 602 483 358

Ing. Petr Bureš, Ph.D. - PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

Dovoluji si Vám představit svou soukromou praxi -projektanta, která spočívá ve zhotovení projektové dokumentace staveb vodního hospodářství a staveb krajinného inženýrství. Současně se specializuji na vypracování projektů dřevostaveb, krovů a dřevěných konstrukcí.

Praxi v oboru stavebnictví vykonávám od roku 1997 se zkušenosti v projekční činnosti i v činnosti vlastní realizace staveb.
Svou praxi vykonávám na základě autorizačního oprávnění pro výkon vybraných činností ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb..

Jsem autorizovaných inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a současně autorizovaným stavitelem pro pozemní stavby. Číslo autorizace ČKAIT. č. 1102375.