Specialista na projekty vodohospodářských staveb,
dřevostaveb a dřevěných konstrukcí
Dvorní 755
Ostrava - Poruba 708 00
Tel.: +420 602 483 358

Ing. Petr Bureš, Ph.D. - dřevostavby

Dřevostavby

Konstrukce krovu stanové střechy altánu-Ostrava

Konstrukce krovu stanové střechy altánu-Ostrava.

 

Dřevo je tradiční stavební materiál, který se vyznačuje malou objemovou hmotností, vysokou pevnosti v tahu a tlaku ve směru podél vláken, snadnou opracovatelností a velkou flexibilitou pro použití v konstrukci. Dřevo jako stavební materiál je šetrné k životnímu prostředí, dá se snadno biologicky likvidovat, patří mezi obnovitelné suroviny a při jeho zpracování se spotřebuje méně energie v porovnání s ostatními tradičními stavebními materiály.

Pro stavební účel se používá především řezivo sušené nebo nesušené v podobě trámů, trámků, latí, fošen, prken apod. Pro dřevěné konstrukce se používá řezivo sušené nebo nesušené. Lepené hranoly typu KVH představuji tvarově stálý prvek pro použití v konstrukci. Nejčastěji se využívá z jehličnatých dřev dřevo smrkové, borové, jedlové a modřínové. Z tvrdých dřev se využívá nejčastěji dřevo bukové, dubové a jasanové.

Dřevostavby

Rámová nosná konstrukce dřevostavby větší chaty-Ostrava, ukázka návrhu.

Rámová nosná konstrukce dřevostavby větší chaty-Ostrava, ukázka návrhu.

 Na bázi dřeva jsou vyrobeny dřevotřískové, dřevovláknité, štěpkocementové desky, ale i desky z aglomerovaného dřeva typu OSB.

Životnost staveb ze dřeva překonává staletí. Vlastní životnost závisí na správném použití dřevěné konstrukce a její ochrany a údržby.

Specializuji se na návrhy dřevostaveb na bázi lehké prefabrikace. Jedná se o skeletovou nosnou soustavu tvořenou jednotlivými trámovými prvky. Skeletová nosná soustava je opláštěná z obou stran sádrovláknitými deskami nebo deskami OSB, dle návrhu požárního řešení. Tepelná izolace je vložena mezi trámky nosného skeletu. Současně na základě tepelně technického výpočtu je navrženo venkovní zateplení objektu. Celá skladba konstrukce stěny objektu je navržena tak, aby kromě funkce statické vyhovovala požadavkům na tepelnou ochranu objektu a požární odolnost konstrukce.

Dřevostavby

Dřevěná konstrukce přístřešku pro auta-Pstruží, ukázka návrhu.

Dřevěná konstrukce přístřešku pro auta-Pstruží, ukázka návrhu.

 Dřevostavbu je možné mimo skeletový systém realizovat klasickou rámovou konstrukcí vzájemně spolupůsobící ve vazbě nebo použitím roubeného systému spoje, včetně srubové konstrukce.

Zpracovávám návrhy následujících dřevostaveb:
• Rodinné domy.
• Chaty a chalupy.
• Zahradní domky a chatky.
• Altány a pergoly.
• Přístřešky pro auta.
• Nářaďové domky.
• Lávky pro pěší.

Dřevostavby

Dřevěná konstrukce altánu-Ostrava, ukázka návrhu.

Dřevěná konstrukce altánu-Ostrava, ukázka návrhu.

 

Dřevostavby

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží.

 

Dřevostavby

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží.

 

Dřevostavby

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží.

 

Dřevostavby

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží.

 

Dřevostavby

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží.

 

Dřevostavby

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží.

 

Dřevostavby

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží.

 

Dřevostavby

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží.

 

Dřevostavby

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží

Pohledová stropní konstrukce RD Pstruží.

 

Dřevostavby

Pohled na roubenou nosnou stěnu dřevěné chaty.

Pohled na roubenou nosnou stěnu dřevěné chaty.