Specialista na projekty vodohospodářských staveb,
dřevostaveb a dřevěných konstrukcí
Dvorní 755
Ostrava - Poruba 708 00
Tel.: +420 602 483 358

Ing. Petr Bureš, Ph.D. - krovy

Krovy

Plná vazba krovu vaznicové soustavy RD Pstruží.

Plná vazba krovu vaznicové soustavy RD Pstruží.

 

Krovy vytvářejí tvar střechy a jsou nosnou konstrukcí pro střechy šikmé a strmé. Sklon šikmé střechy je v intervalu 10°-45°. Strmé střechy mají sklon krytiny nad 45°. Krov jako nosná konstrukce přenáší zatížení z střešního pláště a jeho zatížení (sněhem, větrem a pod) do nosného sytému daného objektu stavby.

Specializuji se na návrhy konstrukcí krovů vaznicové a krokevní soustavy pro následující tvary střech:
• Pultových
• Sedlových
• Valbových
• Polovalbových
• Mansardových
• Věžových

Vlastní konstrukce krovu je zvolena na základě rozpětí krovu, půdorysu nosné konstrukce stavby a požadavku na provedení interiéru podkroví.

Podle konstrukce plné vazby jsou základními tvary klasických krovových soustav:

Krovy

Konstrukce krovu vaznicové soustavy RD Pstruží

Konstrukce krovu vaznicové soustavy RD Pstruží.

 

Krokevní soustavy:
• Prostá krokevní soustava
• Hambálková soustava

Vaznicové soustavy:
• Stojatá stolice
• Ležatá stolice
• Věšadlo
• Vzpěradlo
• Ležatá stolice bez vazního trámu

Projektová dokumentace krovu obsahuje půdorys konstrukce krovu, podélný řez, příčné řezy, detaily uložení, detaily spojů, kotevní prvky, včetně podrobného výkazu výměr a položkového rozpočtu.
Součástí návrhu je návrh skladby střešního pláště.

Krovy

Konstrukce krovu vaznicové soustavy RD Pstruží

Konstrukce krovu vaznicové soustavy RD Pstruží.

 

Krovy

Konstrukce krovu vaznicové soustavy RD Pstruží

Konstrukce krovu vaznicové soustavy RD Pstruží.

 

Krovy

Konstrukce krovu vaznicové soustavy RD Pstruží

Konstrukce krovu vaznicové soustavy RD Pstruží.

 

Krovy

Dodávka řeziva krovu vyrobeného na CNC stroji

Dodávka řeziva krovu vyrobeného na CNC stroji.

 

Krovy

Detail sběžiště stanové střechy altánu.

Detail sběžiště stanové střechy altánu.

 

Krovy

Detail konstrukce stanové střechy altánu.

Detail konstrukce stanové střechy altánu.

 

Krovy

Stropní konstrukce RD Pstruží.

Stropní konstrukce RD Pstruží.

 

Krovy

Plná vazba krovu vaznicové soustavy RD Pstruží.

Plná vazba krovu vaznicové soustavy RD Pstruží.

 

Krovy

Stropní konstrukce RD Pstruží.

Stropní konstrukce RD Pstruží.

 

Krovy

Ukázka projekčního návrhu krovu RD Pstruží.

Ukázka projekčního návrhu krovu RD Pstruží.