Specialista na projekty vodohospodářských staveb,
dřevostaveb a dřevěných konstrukcí
Dvorní 755
Ostrava - Poruba 708 00
Tel.: +420 602 483 358

Ing. Petr Bureš, Ph.D. - kvalifikace

Svou praxi vykonávám na základě autorizačního oprávnění pro výkon vybraných činností ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění.

• Autorizovaná inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT č. 1102375.

• Autorizovaný stavitel pro pozemní stavby ČKAIT č. 1102375.

• Pojištění odpovědnosti pro výkon činnosti projektanta.

• Živnostenské oprávnění: „Projektová činnost ve výstavbě“ IČ: 69617058